Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
"D" ile Başlayan Atasözleri
#1
Dadandırma kara gelin, dadanırsa yine gelir..

Dağ dumansız insan hatasız olmaz.
Damdaki iti avluya sıçırtma..
Damdan düşen, damdan düşenin halini bilir..
Damlaya damlaya göl olur..
Danışan dağı aşmış, danışmayan yolu şaşmış..
Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz..
Darlıkta dirlik olmaz.
Davacın kadı olursa yardımcın Allah olsun..
Davetsiz gelen döşeksiz oturur..
Davul dengi dengine diye çalar..
Davulu biz çaldık, parsayı başkası topladı..
Davulun sesi uzaktan hoş gelir..
Dayak cennetten çıkmıştır..
Dayanık öküze oha! neymiş?..
Dazlayan daza düşer, kel başlı kıza düşer..
Dağ adamı! Hasta eder sağ adamı..
Dağ başına harman yapma, savurursun yel için, sel önüne değirmen yapma, öğütürsün..
Dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir..
Dağ başından duman eksik olmaz..
Dağ dağ üstünde olur,ev ev üstünde olmaz..
Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur..
Dağ yürümezse abdal yürür..
Dağda gez; belde gez insafı elden bırakma..
Dağdaki kekliğin bini bir paraya..
Dağları ıssız sanma, körleri gözsüz sanma..
Dede koruk yer, torununun dişi kamaşır..
Dediğim dedik, çaldığım düdük..
Deh! denmiş dünyayı, Çüş! diye sen mi durduracaksın?..
Deli arlanmaz soyu arlanır..
Deli deli akanı, bura bura tıkarlar..
Deli deliden hoşlanır, imam ölüden..
Deli deliyi görünce değneğini saklar..
Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun..
Deli ile çıkma yola, başına getirir bela..
Deli kız düğün etmiş, kendi baş sedire geçmiş..
Deliden al uslu haberi..
Delik büyük, yama küçük..
Delikli boncuk yerde kalmaz..
Delikli taş yerde kalmaz..
Delilsiz cennete bile girilmez..
Deliye bal tattırmışlar, çarşıda katran bırakmamış..
Deliye el ver, eline bel ver.
Deliye geçit yoklatırlar..
Deliye her gün bayram..
Deliye taş atma, başını yarar..
Deme dostuna, der dostuna. Bir gün olur tuz basarlar postuna.
Demir nemden, insan gamdan çürür..
Demir tavında, dilber çağında..
Demir tavında dövülür..
Demir ıslanmaz, deli uslanmaz..
Demircinin canı demirden berk gerek..
Dene altını mihenk taşında, dene insanı bir başında..
Denenmişi denemek ahmaklıktır..
Deniz bal olmuş, fukara kaşık bulamamış..
Deniz dalgasız olmaz, gönül sevdasız olmaz..
Deniz dalgasız olmaz, kapı halkasız..
Deniz kenarında dalga eksik olmaz..
Denizdeki balığın pazarlığı olmaz..
Denize düşen yılana sarılır..
Densiz deve kuyruğu, deh! demeden sallanır..
Derdin yoksa söylen, borcun yoksa evlen..
Derdini söylemeyen derman bulamaz..
Derede tarla sel için, tepede harman yel için..
Dereyi, tepeyi sel bilir; iyiyi kötüyü el bilir..
Derin su yavaş akar..
Dereyi görmeden paçayı sıvama. .
Dert, çekene göredir..
Dert Deli Ahmet'in başında..
Dert ağlatır, aşk söyletir..
Dert bir olaydı ağlamak kolaydı..
Dert gezmiş, derman beraber gezmiş..
Dert gider amma yeri boş kalmaz..
Dert saklayanda kalır.
Dertsiz baş, bostan korkuluğunda..
Dertsiz baş, mezara taş..
Dertsiz baş olmaz..
Dertsiz baş terkide gerek..
Dertsiz bir kabak varmış, onun da başını kesip içini oymuşlar..
Derviş tekkede, hacı Mekke'de bulunur..
Dervişin fikri ne ise zikri de odur..
Dervişlik olaydı taç ile hırka, ben de alırdım otuza kırka..
Destursuz bağa gireni sopa ile kovarlar..
Destursuz bağa girilmez..
Deve Kabe'ye gitmekle hacı olmaz..
Deve bir akçeye , deve bin akçeye..
Deve boynuz ararken kulaktan olmuş..
Deve büyüktür amma beşini bir eşek yeder..
Deve deve yerine çöker..
Deve yerine deve çöker..
Deveci ile görüşen kapısını yüksek açmalı..
Deveci ile konuşan kapısını büyük açar..
Deveden büyük fil var..
Deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmez..
Deveye boynun eğri, demişler; nerem doğru ki, demiş..
Deveye burç gerek olursa boynunu uzatır..
Deveye inişi mi seversin, yokuşu mu? demişler; düz yere mi girdi?..
Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..
Deveyi yük değil zelber yıkar..
Devlet adama ayağıyla gelmez..
Devlet oğul, mal tahıl, mülk değirmen..
Devletin malı deniz, yemeyen domuz..
Devletli gözü perdeli olur..
Devletli ile deli bildiğini işler..
Devletli yanını kaşısa yoksul para verecek sanır..
Devletlinin karnı gen gerek..
Devletliye dokun geç, fukaradan sakın geç..
Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan..
Değirmende doğan sıçan gök gürültüsünden korkmaz..
Değirmende doğmuş sıçan gök gürlemesinden korkmaz..
Değirmenden gelenden poğaça umarlar..
Değirmene gelen nöbet bekler..
Değirmi yurt tutmaya değirmi göt ister..
Değme bana, değmeyim sana..
Değme sarhoşa, yıkılana kadar gitsin..
Dibi görünmeyen sudan geçme..
Diken battığı yerden çıkar..
Dikensiz gül olmaz..
Dil ebsembaş esen..
Dil yüreğin kepçesidir..
Dilden gelen elden gelse, her fukara padişah olur..
Dile gelen ele gelir..
Dilenci bir olsa şekerle beslenir..
Dilenci dilenciyi istemez; ev sahibi ikisini de..
Dilenci küsmüş, kısmetini kesmiş..
Dilencinin torbası dolmaz..
Dilenciye borçlu olma, ya düğünde ister; ya bayramda..
Dilenciye borçlu olma, ya düğünde ister ya bayramda..
Dilenciye hıyar vermişler de eğri diye beğenmemiş..
Dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim..
Dilin cirmri küçük, cürmü büyük..
Dilin kemiği yok..
Dilsizin dilinden anası anlar..
Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak..
Dinsizin hakkından imansız gelir..
Dinsizin ipi ile kuyuya inilmez.
Dirlik nerde, devlet orda..
Dişi köpek kuyruğunu sallamayınca, erkek köpek ardına düşmez..
Dokuz keçe, su geçe; bir deri, soğuk geri..
Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı..
Domuz derisi post olmaz, eski düşman dost olmaz..
Domuzdan tokludoğmaz..
Domuzun kuyruğunu kes yine domuz..
Donsuzun gönlünden dokuz top bez geçer..
Dost acı söyler..
Dost ağlatır, düşman güldürür..
Dost başa, düşman ayağa bakar..
Dost başa bakar, düşman ayağa..
Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur..
Dost dostun ayıbını yüzüne söyler..
Dost dostun eğerlenmiş atıdır..
Dost evinde başını bağla, düşman evinde tırnağını kes..
Dost ile ye, iç, alışveriş etme..
Dost için ölmeli, düşman için dirilmeli..
Dost kara günde belli olur..
Dostlar alışverişte görsün..
Dostluk başka, alışveriş başka..
Dostluk kantarla, hesap miskalle..
Dostun alttğı taş baş yarmaz..
Dostun attığı taş baş yarmaz..
Dostun ndu cehennem odundan beterdir..
Dostunu överken yerecek yer bırak..
Doğan anası olma, doğuran anası ol..
Doğmadık çocuğa don biçilmez..
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
Doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek..
Doğru söz acıdır..
Doğru söz katarından belli olur..
Doğru söz yemin istemez..
Doğruluk dost kapısı..
Doğruluk minarede kalmış..
Doğrunun yardımcısı Allah'tır..
Doğuran avrat Azrail'i yenmiş..
Dost yüzünden, düşman gözünden belli olur.
Domuzdan post gâvurdan dost olmaz.
Dumansız baca olmaz, kahırsız koca olmaz..
Dut kurusu ile yar sevilmez..
Dut yaprağı açtı, soyun; döktü giyin..
Duvarın beri yüzü beri, öte yüzü öte..
Duvarın kulağı var, gözünü de unutma..
Dövüşerek pazarlık et, güle güle ayrıl.
Dört atanın dördü de hak..
Dün öleni dün gömerler..
Dünya Süleyman'a bile kalmamış..
Dünya bir, işin bin..
Dünya bir gemi, akıl yelkeni, fikir dümeni, kolla kendini, göreyim seni..
Dünya bir yağlı kuyruktur; yiyebilene aşk olsun..
Dünya bol olmuş neye yarar, pabuç dar olduktan sonra..
Dünya dört kulplu bir kazan, bir kulpundan tut da kazan..
Dünya gençten gence, dinçten dince..
Dünya iki kapılı handır..
Dünya malı dünyada kalır..
Dünya tükenir, yalan tükenmez..
Dünya ölümlü, gün akşamlı..
Dünya Sultan Süleyman'a bile kalmamış.
Dünyada tasasız baş bostan korkuluğunda bulunur..
Dünyanın iki başı bir gelmez..
Dünyanın ucu uzun..
Dünyayı sel bassa ördeğe vız gelir..
Dünyayı umutla yemişler..
Düt demeye dudak gerek..
Düt demeye dudak ister..
Düzlükte kurt ulusa, evde itin bağrı sızlar..
Düğün aşıyla dost ağırlanmaz..
Düğün değil bayram değil eniştem beni niye öptü..
Düğün el ile, harman yel ile..
Düğün olur iki kişiye, kaygısı düşer deli komşuya..
Düğünde Fatmacığı kim bilir?..
Düğünü okuyucu boklar..
Düş uykudan sonra olur..
Düşenin dostu olmaz..
Düşman, düşmanın halinden bilmez..
Düşman düşmana gazel okumaz..
Düşmana yarak gerek, ya düşmandan ırak gerek..
Düşmanın karınca ise de hor bakma..
Düşmez kalkmaz bir Allah..
Düştünse toprağa sarıl..
Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi
[img]VDZOyy.gif[/img]
Ara
Cevapla
#2
Оформить онлайн займ можно тут LITE-ZAIM.RU

К великому сожалению, проблемавопрос нехватки денег у народа нашей страны является основной на настоящий момент. В то время, когда цены на продукты, оплату жилья, средства для дома, алкоголь, медицинские препараты и всё остальное растут, зарплаты изредка когда увеличивают. Еще превосходно, что не уменьшают! Если Вы пребываете в трудной ситуации, то мы рады Вам помочь.

Наш сайт lite-zaim.ru образован для тех, кому незамедлительно понадобилась конкретная сумма денежных средств. Тут Вы сможете принять микрозайм на карту. Мы предоставляем информацию о самых лучших организациях, которые оказывают все займы на карты без отказа и другие услуги. Чтобы ими воспользоваться, не потребуется ничего необыкновенного, нужен всего лишь Ваш Российский паспорт, возраст от 18 лет, сотовый телефон и банковская карта. Карта нужна лишь для того, чтобы произвести денежный перевод, если вам комфортно получить деньги иным методом, то и карты не потребуется.

Чтобы получить моментальный займ на карту, Вам предстоит сделать выбор в одну или нескольких микрофинансовых организаций (МФО). Компании различаются условиями выдачи микрокредита, например минимальная сумма, возраст клиента, срок погашения, процентная ставка, время получения денег на карту и другие. Вы можете выбрать сразу 5 компаний, чтобы подать заявки. После выбора МКК нажимайте на «оформить заявку», где Вам будет показана анкета.

При оформлении анкеты необходимо вписать свои личные данные. Если Вы введете ложную информацию, то Вас занесут в черный список МФО и Вы больше не сумеете воспользоваться этой удобной услугой. Перед отправкой заявки рекомендуем перепроверить Ваши данные. Обычно, результат должен поступить в течение 5-15 минут. Вы можете выбрать метод получения финансовых средств и также, способ оплаты долга. Если для Вас будет удобно получить займ без отказа на электронный кошелек, обязательно уточните это. Также есть возможность вывода наличными через платежные системы.

Представленный вид кредитования очень востребован, удобен и выгоден. Ведь Вам не нужно будет ходить в офис банков, заполнять огромное количество документов, отвечать на вопросы менеджера организации и тому подобное. Практически все МФО перечисляют деньги на карту онлайн без отказа также мгновенные займы на карту без проверки на кредитную историю, поэтому, если у Вас есть непогашенный или просроченный кредит, Вы все равно сможете попытать шанс получить займ на банковскую карту.

Финансовые трудности бывают у всех, но не у всех есть близкие и роднрые, которые смогут выручить определенной суммой денег в любой момент. А микрокредитные организации осуществляют работу 24 часа в сутки, что очень здорово. Вы сможете оформить анкету даже в 2 часа ночи, не выходя из собственного дома.

Наши услуги совершенно бесплатны, мы рады будем помочь Вам подобрать лучшие организации для оформления срочного займа. На главной странице Вы увидите подборку компаний, мы разделили его таким образом, что самые лучшие предложения находятся сверху списка. Выбирайте компанию на сайте lite-zaim.ru, оформляйте заявку и потратьте деньги так, как Вам потребуется.
Данный сайт lite-zaim.ru образован для тех, кому срочно потребовалась определенная сумма денежных средств. Здесь Вы сможете заказать микрозайм на карту.
Cevapla
#3
Покупка кроссовок Nike – это всегда радость. Покупая надёжные кроссовки Nike, вы можете покорять длинные расстояния, участвовать в забегах, кататься на велосипеде. Очень много людей, которые любят заниматься спортом, заказывают кроссовки Nike. Вы можете наслаждаться тем, как ваша нога сидит в зимних или летних кроссах Nike.

На nike air force 1 just do it вы можете изучить перечень товаров. На портале есть большое количество мужских и женских кроссовок. Очень известными в последние годы стали мужские кроссовки Nike Air Jordan 1, женские кроссовки Nike Air More. Если вам по душе стильные кроссовки Nike, вы смело можете одевать и носить их в любое время года. Невероятно много женщин увлекаются посещением крутых спортивных кружков, ночных клубов. На ресурсе вы можете выбрать и заказать кроссовки больших размеров.

Безумно много дам сейчас заказывают на подарок своему любимому человеку кроссовки Nike Air Force 1 mid 07. Если вам по душе крутые кроссовки чёрного цвета, выбрать и заказать их можно через сайт.

Если у вас нет опции заехать по адресу г. Москва, ул. Шаболовка, дом 10 и забрать кроссовки самому, вы можете воспользоваться услугой доставки. Совет по любым кроссовкам можно получить по номеру телефона +7(495)532-56-28, куда вы можете звонить в рабочие часы. Если вы желаете, чтобы менеджеры доставили вам кроссовки на дом, оплатить реально их заранее. Сделать это вы можете с помощью кредитной карточки MasterCard или Visa. Вы также можете сделать транзакцию через Qiwi или LiqPay. Невероятно много мужчин сегодня предпочитают смотреть кроссовки, после этого оплачивать их. Такая возможность также доступна.

На магазин найк дисконт в москве вы сможете подобрать кроссовки для футбола, волейбола. Невероятно много женщин предпочитают покупать кроссовки выходного дня. Спортивные модели также можно одевать на выходных. Если вам по душе кроссы Nike, понравилась конкретная модель, но найти вы не можете её на портале, заказать кроссовки Nike можно на портале.

Вы также можете сравнить серые кроссовки, в том числе и спортивные варианты. Очень много девушек предпочитают приобретать осенние модели. Также следует отметить, что на сайте регулярно проходят акции.

Нужно отметить, что получить консультацию вы можете теперь online. Если вы желаете узнать, из какого материала сделаны найки, или вы можете одевать их в весенний период, получить консультацию администратора вы можете без ожиданий по телефону.
На найк россия вы выберете кроссовки для футбола, волейбола.
Cevapla


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  "Z" ile Başlayan Atasözleri KLauS 0 472 11-11-2018, Saat: 20:58
Son Yorum: KLauS
  "Y" ile Başlayan Atasözleri KLauS 0 411 11-11-2018, Saat: 20:58
Son Yorum: KLauS
  "V" ile Başlayan Atasözleri KLauS 0 336 11-11-2018, Saat: 20:56
Son Yorum: KLauS
  "Ü" ile Başlayan Atasözleri KLauS 0 369 11-11-2018, Saat: 20:55
Son Yorum: KLauS
  "U" ile Başlayan Atasözleri KLauS 0 361 11-11-2018, Saat: 20:54
Son Yorum: KLauS

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi